Akupunktio Optimovella

Optimovella akupunktio perustuu länsimaiseen lääketieteelliseen akupunktioon, ei siis perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Yhteistä näillä kahdella on lähinnä käytössä oleva työkalu, eli akupunktioneula. Käytössämme olevasta tekniikasta käytetään maailmalla nykyään yleisesti nimitystä dry needling, mutta mitään virallista suomennosta tästä ei ole tullut vastaan, joten puhukaamme yksinkertaisesti akupunktiosta. Akupunktion vaikutukset voidaan hieman pelkistetysti jakaa kahteen eri osaan: paikallisiin kudosvaikutuksiin […]